A mediáció és a pszichoterápia közötti különbségek

Pszichoterápia

A pszichoterápia – amelyet csak pszichológus vagy szakorvos végezhet – lélektani eszközökkel közelíti meg a lelki eredetű problémákat és magatartászavarokat. A terápia során a pszichológus igyekszik fényt deríteni a kóros vagy rosszul működő lélektani folyamatokra, és hozzáállásbeli vagy viselkedésbeli változást kíván elérni a páciensben. A terapeuta célja a nem jól működő pszichológiai reakciók szintjeinek és jelentéseinek feltérképezése.

A pszichoterápia fókuszában a múltbeli események és azok miértjei állnak.
A pszichoterápia általában mélyebb lelki, személyiségbeli változást tűz ki célul.
A pszichológus a terápia során a problémák gyökerét igyekszik megkeresni.

Mediáció

A mediáció a problémák által generált konfliktusok kezelésében nyújt segítséget.
A mediátor a konfliktus kezelésére koncentrál, ezért elsődleges feladata, hogy segítsen a feleknek a tárgyalási stratégiák kialakításában.
A mediáció fókuszában – szemben a pszichoterápiával – a felek jelenlegi igényei és szükségletei állnak, amelyek mentén kialakítható a kapcsolat jövőbeli működése.
A mediáció célja elsősorban a kommunikációs elakadások feltérképezése és ezen akadályok elgördítése.
A mediátor célja elsődlegesen az, hogy segítsen a klienseknek megfogalmazni érzelmeiken keresztül az igényeiket és szükségleteiket, amelyek segítik a kölcsönös megértést.

Bár a mediációnak lehetnek terápiás hatásai is, alapvetően nem célja, hogy lélektani változásokat idézzen elő a felekben.

A mediáció, mivel konkrét problémákkal foglalkozik, rövidebb ideig tart, mint egy pszichoterápia.

A párkapcsolati / házassági mediációban;

- a felek képessé válnak meghallani a másik igényeit, és saját szükségleteiket is képesek megértetni a másikkal.
- a felek kimozdulnak pozíciójukból és bejárnak valamiféle utat, amelynek köszönhetően nem csak a konfliktus dinamikája változik meg, de az egymás illetve a probléma iránti viszonyulásuk is. Elképzelhető, hogy egy konfliktust nem lehet véglegesen megoldani, viszont ha a felek megértik egymás érzelmeit, motivációt és szándékait, az indulatok csökkenhetnek, és megszűnhet a tehetetlenség érzése.

A folyamat sikerét a felek hozzáállása és elkötelezettsége is nagyban befolyásolja.

Források:

Kelly, B. Joan: Conflict Resolution Quarterly: Mediation and psychotherapy: Distinguishing the differences. (Abstract) Volume 1983, Issue 1, September 1983, Bacsó Flóra: A párkapcsolati mediáció lehetőségei (2013), Kertész, Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.